HB Hoofdklasse

Hoofdklasse vanaf 2022 op slot, Silicon Storks blijft er als negende team in

Foto: © Robert Bos

Hoofdklasse vanaf 2022 op slot, Silicon Storks blijft er als negende team in

Op KNBSB.nl meldt de KNBSB vanmiddag dat de bond en de Hoofdklasseverenigingen overeenstemming hebben over een meerjarig ontwikkelingstraject voor de Honkbal Hoofdklasse. Dit moet leiden tot een verbetering en professionalisering van de gehele competitie en deelnemende verenigingen, met als positief gevolg meer attractieve wedstrijden op hoog niveau en een impuls voor de sport.

Al vele jaren wordt gesproken over het verbeteren van de Honkbal Hoofdklasse, hét uithangbord van de honkbalsport in Nederland en de beste competitie in Europa. De afgelopen maanden is met verschillende stakeholders gesproken over de toekomst van de Honkbal Hoofdklasse, de rol van de competitie in de zichtbaarheid en niveau van de sport en hoe deze positief te ontwikkelen. Uit de gesprekken en enquêtes is waardevolle informatie gekomen en zijn veel suggesties gedaan.

Deze gesprekken hebben geleid tot een collectieve vergadering op dinsdag 5 oktober 2021 waar een schets is gepresenteerd voor de ontwikkeling van de Hoofdklasse in de komende 3 tot 5 jaar.

Op basis van de gepresenteerde doelstellingen én de stelling ‘De Honkbal Hoofdklasse is Topsport’ is geconcludeerd dat het geheel (verenigingen, KNBSB, deelnemers; spelers, coaches en officials, enz.) sterker/beter moet worden met een kwaliteitsimpuls naar boven en geen nivellering in het midden.

Het voorgaande vraagt om een integraal plan en vergaande regulering van de competitie. Dit plan is in de maak en zal meerdere thema’s bevatten die belangrijk zijn voor de gewenste kwaliteitsimpuls, zoals topsportomgeving, (technische) staf en talentontwikkeling. Ook de promotie en commercie en sponsoring zullen hier onderdeel van uitmaken. In gezamenlijkheid is besloten om langs een lijn van voorwaarden & minimale kwaliteitseisen de deelnemende teams/verenigingen in de Honkbal Hoofdklasse in de toekomst te ontwikkelen en te evalueren. Er is afgesproken om deze voorwaarden & minimale kwaliteitseisen in co creatie (betrokken verenigingen en KNBSB) te concretiseren, SMART én objectief toetsbaar te maken.

Concreet betekent dit voor deelnemende verenigingen dat niet alleen de sportieve prestatie bepalend zal zijn voor deelname aan de Honkbal Hoofdklasse, maar dat de vereniging ook op andere criteria beoordeeld zal worden. In het voorjaar 2022 zal dit vastgelegd worden in een convenant waar alle verenigingen voor tekenen.

Deze kwaliteitsimpuls vraagt om meer en structureler geld voor de verenigingen. Continuïteit in de Hoofdklasse is hiervoor van belang. Daarom hebben de betrokken verenigingen en de KNBSB gekozen om de Honkbal Hoofdklasse vanaf 2022 te sluiten, wat inhoudt dat er geen promotie/degradatie is. Wel kunnen verenigingen op basis van de minimale kwaliteitseisen toetreden tot de Honkbal hoofdklasse of deze verlaten.

In gezamenlijkheid is besloten om Silicon Storks voor de Honkbal Hoofdklasse te behouden en de gelegenheid te geven om als 9e team deel te laten nemen aan de Honkbal Hoofdklasse in 2022. Een van de eerste zaken waar aan gewerkt wordt is het samenstellen van een competitie met 9 teams die door het hele seizoen relevante wedstrijden biedt.

Overschrijvingsperiode

Tenslotte heeft het bondsbestuur besloten dat als gevolg van deze wijziging, de overschrijvingsperiode voor alle honkbalcompetities dit jaar verlengd zal worden. Deze overschrijvingsperiode staat voor andere competities van 16 oktober tot en met 15 november, maar omdat de plannen voor de Hoofdklasse 2022 gewijzigd zijn, is besloten om de overschrijvingsperiode deze keer tot en met 30 november te verlengen.

Marketing manager van de KNBSB en Press Officer van Team Kingdom of the Netherlands

Advertentie SSK

Laatste honkbalnieuws

Laatste softbalnieuws

Meer in HB Hoofdklasse