HB Hoofdklasse

Quick Amersfoort verliest licentie, speelt in 2024 niet in Lucky Day Honkbal Hoofdklasse 

Quick Amersfoort verliest licentie, speelt in 2024 niet in Lucky Day Honkbal Hoofdklasse 

De Lucky Day Honkbal Hoofdklasse bestaat in 2024 uit acht teams. Het bestuur van de KNBSB heeft de licentie van Quick Amersfoort voor volgend jaar, die benodigd is voor deelname aan de Hoofdklasse, ingetrokken. 

In januari van dit jaar ondertekenden bestuurders van alle Hoofdklasseverenigingen een convenant, waarmee zij zich verbonden aan een verregaande professionaliseringsslag van de vaderlandse topcompetitie. 

In het convenant staat onder meer dat alle verenigingen zich committeren aan de Minimale Kwaliteitseisen voor de Honkbal Hoofdklasse met als doel om het niveau van de Hoofdklasse in de komende jaren verder te verhogen en de aantrekkelijkheid en zichtbaarheid van de wedstrijden te vergroten. De Licentievoorwaarden en zogenaamde MKE hebben betrekking op het sportieve vlak, de financiën, het beleid en de organisatie binnen de vereniging en zijn in samenspraak tussen de verenigingen en de KNBSB in de afgelopen 24 maanden opgesteld en aangescherpt. 

Als onderdeel van de professionalisering is de Hoofdklasse in een eerder stadium al voor vijf jaar gesloten en is met de verenigingen afgesproken dat er niet langer alleen op sportieve gronden kon worden gepromoveerd naar en gedegradeerd uit de Hoofdklasse. In plaats daarvan is een licentie- en toetsingscommissie opgezet die jaarlijks toetst of de verenigingen voldoen aan alle MKE en of zij in aanmerking komen voor een licentie. Dit geldt bijvoorbeeld ook in het geval dat een vereniging uit de Eerste Klasse toe wil treden tot de Hoofdklasse. 

Licentiecommissie 

Op advies van de Licentiecommissie heeft het bestuur van de KNBSB besloten de licentie van de Amersfoorters in te trekken. Uit de toetsing van Quick Amersfoort is gebleken dat de financiële basis van de vereniging niet toereikend is. 

“Het is vervelend dat wij deze beslissing moeten nemen, maar het is al enige tijd bekend dat Quick Amersfoort er financieel niet goed voor staat. Het is het gevolg van het door hun gevoerde beleid en een verkeerde inschatting met een potentiële sponsor, dat betekent nu dat zij niet voldoen aan de Minimale Kwaliteitseisen. Deze eisen hebben wij samen met alle verenigingen in een zeer democratisch proces afgestemd en daarvan hebben we met zijn allen besloten om toe te zien op de uitvoering en de handhaving daarvan.”, aldus Stefaan Eskes, algemeen directeur van de KNBSB. 

Zonder licentie kan Quick Amersfoort in 2024 niet deelnemen aan de Lucky Day Honkbal Hoofdklasse. Het bestuur van de vereniging heeft laten weten tegen de beslissing in beroep te gaan bij de Adviescommissie Geschillen. 

Marketing manager van de KNBSB en Press Officer van Team Kingdom of the Netherlands

Advertentie SSK

Laatste honkbalnieuws

Laatste softbalnieuws

Meer in HB Hoofdklasse