HB Hoofdklasse

BSC Quick behoudt na beroep Hoofdklasse Licentie 

BSC Quick behoudt na beroep Hoofdklasse Licentie 

Naar aanleiding van het aangetekende beroep van honkbal en softbalvereniging BSC Quick wat betreft het intrekken van hun Hoofdklasse Licentie, heeft de Advies Commissie Geschillen de KNBSB op 6 november 2023 geadviseerd om dit besluit terug te draaien. Het KNBSB Bondsbestuur heeft dit advies per direct overgenomen, wat betekent dat de vereniging in de Lucky Day Honkbal Hoofdklasse actief kan blijven.

De inhoudelijke redenen voor het besluit om de licentie af te nemen en de grote zorg over de financiële situatie bij BSC Quick bij het Bondsbestuur blijven onveranderd. De KNBSB spreekt de hoop uit dat de vereniging op verantwoordelijke wijze kan blijven voldoen aan de voorwaarden en kwaliteitseisen, gezamenlijk vastgelegd in het convenant, voor deelname aan de Lucky Day Honkbal Hoofdklasse. Het volgende weegmoment van de Hoofdklasse verenigingen is in december 2023.

Het convenant is in januari 2023 door bestuurders van alle Hoofdklasseverenigingen ondertekend. Hiermee hebben zij zich verbonden aan een verregaande professionaliseringsslag van de vaderlandse topcompetitie. In het convenant staat onder meer dat alle verenigingen zich committeren aan de Minimale Kwaliteitseisen (MKE) voor de Honkbal Hoofdklasse. Dit met als doel om het niveau van de Hoofdklasse in de komende jaren verder te verhogen en de aantrekkelijkheid en zichtbaarheid van de wedstrijden te vergroten. De Licentievoorwaarden en MKE hebben betrekking op het sportieve vlak, de financiën, het beleid en de organisatie binnen de vereniging en zijn in samenspraak tussen de verenigingen en de KNBSB in de afgelopen 24 maanden opgesteld en aangescherpt. 

Het KNBSB- Bondsbestuur gaat daarnaast een aantal punten de licentievoorwaarden, de minimale kwaliteitseisen en het licentieproces tegen het licht houden en in samenspraak verder aanscherpen, opdat er meer duidelijkheid komt over de bedoeling van de artikelen en het beoordelingsproces. Daarnaast neemt het Bondsbestuur het advies over om de rol van de Toetsingscommissie, bestaande uit afvaardiging van vier hoofdklasse verenigingen, in het adviseren van de Licentiecommissie beter te formuleren.

Advertentie SSK

Laatste honkbalnieuws

Laatste softbalnieuws

Meer in HB Hoofdklasse