Privacyverklaring

In deze privacyverklaring kun je lezen welke gegevens worden verzameld op de HonkbalSoftbal.nl en wat we met deze gegevens doen. We zetten ons in voor een betrouwbaar en gewaardeerd online nieuwsmedium. Goede bescherming van persoonsgegevens is daarbij cruciaal. Je mag er daarom op vertrouwen dat wij persoonsgegevens rechtmatig, behoorlijk en op een transparante wijze verwerken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Op HonkbalSoftbal.nl worden alleen persoonsgegevens verwerkt via het digitale contactformulier. De gegevens die je invult in het contactformulier worden alleen gebruikt voor het verwerken van je vraag of opmerking. Na deze verwerking worden de gegevens permanent verwijderd. Hieronder staat een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Woonplaats (optioneel)
  • Leeftijd (optioneel)
  • E-mailadres

Cookies en meetinstrumenten

HonkbalSoftbal.nl maakt alleen gebruik van cookies voor het anoniem meten van uw bezoekersgedrag door middel van Google Analytics. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Met deze gegevens wordt de gebruiksvriendelijkheid van de website geoptimaliseerd.

Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Delen met derden

Voor de verwerking van bovengenoemde persoonsgegevens werkt HonkbalSoftbal.nl niet samen met andere partijen. HonkbalSoftbal.nl verstrekt jouw gegevens dan ook niet aan derden. De gegevens worden uitsluitend verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging

Om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan, worden passende maatregelen genomen.

Rechten van betrokkenen

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op via het online contactformulier. Het is belangrijk dat jij je kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die je wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van jou zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, neem dan contact op met ons via het online contactformulier.

Natuurlijk helpen wij jou graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.oi.

Advertentie SSK

Laatste honkbalnieuws

Laatste softbalnieuws